DANH SÁCH KHÓA HỌC

TRANG CHỦ /KHÓA HỌC

PHONG THỦY

Phong thủy là bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu về sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước theo thời vận tác động đến môi trường sống xung quanh cũng như họa phúc của con người sinh sống tại đó.
Phong thủy chính là Khí, khí phong và khí thủy.

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP


Kỳ môn độn giáp là mô hình lý số khoa học và vô cùng hoàn chỉnh trong các thuật Dự đoán, xác xuất ứng nghiệm trong thực tế khá cao, đã trở thành vũ khí quan trọng cai trị đất nước thời cổ đại chẳng hạn như: Trương Lương đời Hán đã sử dụng Kỳ môn độn giáp để phù trợ Lưu Bang bình hạng võ định Tây Hán, Khổng Minh Gia Cát Lượng dùng Kỳ môn độn giáp giành thắng lợi trong đại chiến Xích Bích, để lại giai thoại thiên cổ “Vạn sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông”, dùng Kỳ môn độn giáp để lấy Tây Xuyên tạo thành thế chân vạc vững chắc cho Lưu Bị, Lưu Bá Ôn dùng Kỳ môn độn giáp để thống nhất Giang Sơn. Thế nên Kỳ môn độn giáp khi xưa được gọi là “Đế vương chỉ học”, … Kỳ môn là vua của chu dịch dự đoán và là bộ môn bí truyền nhiều đời nay.
Ứng dụng học thuật Kỳ môn độn giáp của người xưa áp dụng vào Dự đoán thời kỳ Hiện đại đã được các chuyên gia Phong thủy hàng đầu Trung Hoa nghiên cứu. Một cơ duyên khiến Trung tâm Phong thủy Đại Nam dược truyền thừa những tinh hoa quý báu này và đang áp dụng rất thành công trong việc Dự đoán cho nhiều khách hàng và Doanh nghiệp, học viên Đại Nam dùng Kỳ môn để luận đoán thành công các giao dịch Bất động sản, ký hợp đồng kinh doanh, xem phương án chữa bệnh …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.