Thạc sĩ Nguyễn Trọng Mạnh

Thạc sĩ, chuyên gia phong thủy Nguyễn Trọng Mạnh – Cán bộ viện nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người tại Việt Nam. Kinh nghiệm và kiến thức phong thủy chuyên sâu Thầy luôn mang đến cho các bạn sự hoàn mỹ nhất trong cuộc sống.